Thai Print on Demand

  • Life Style

Call: 02-258-5861

Who are we?

Thai Print on Demand

Request Quote

Thai Print on Demand มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ระบบดิจิตอลที่ยาวนานที่สุด เมื่อรวมกับเทคโนโลยี่ทางด้านอินเทอร์เน็ตทำให้ลูกค้าสามารถที่จะควบคุมระบบการพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การสั่งงาน การคิดราคา การตรวจสอบ และ การจัดส่ง เราตั้งใจที่จะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อตัวลูกค้าเองและลูกค้าของลูกค้า

Both printer and publisher...

บริษัท อักษรโสภณ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2493 โดยเป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็กย่านเสาชิงช้า ณ เวลานั้นงานเป็นประเภทโบร์ชัวร์ นามบัตร โฆษณาต่างๆ เครื่องพิมพ์เป็นแบบสีเดียวและใช้ตัวเรียงเก็บในการพิมพ์ ปัจจุบัน บริษัท อักษรโสภณ จำกัด เป็นทั้งโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ที่ให้บริการต่อสาธารณชนโดยการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเน้นหนักทางด้านการพิมพ์

ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสำนักพิมพ์ บริษัทฯ ก็ได้พิมพ์งานประเภทนวนิยายและหนังสือเล่ม หลังจากนั้นก็เริ่มงานนิตยสาร "สกุลไทย" ฉบับแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2493 ด้วยความหนา 60 หน้าและราคาที่ 3 บาทต่อฉบับ ด้วยการพัฒนาทางด้านการพิมพ์ บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในเครื่องพิมพ์ใหม่ๆ และได้ย้ายจากเสาชิงช้ามายังที่อยู่ปัจจุบัน

ด้วยความสำเร็จของสกุลไทยรายสัปดาห์บริษัทฯ ได้เริ่มหนังสือสำหรับผู้หญิงฉบับใหม่คือ "หญิงไทย" รายปักษ์ เริ่มฉบับแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2518

หลังจากที่มีนวนิยายลงในสกุลไทยและหญิงไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ จัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาอีกสองสำนักพิมพ์คือ เพื่อนดี และ ทรีบีส์ ในปี 2543 ทั้งสองสำนักพิมพ์ได้เริ่มผลิตหนังสือเล่มออกสู่ท้องตลาดให้ผู้อ่านได้สัมผัส

ด้วยความใส่ใจในเรื่องการพิมพ์ทำให้บริษัทฯ เป็นรายแรกที่นำเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลมาใช้ในบริษัทฯ เพื่องานด้านกราฟฟิกอาร์ต งานต่างๆ เริ่มมีการพัฒนาให้บริการมากขึ้นตามลำดับ โดยจัดตั้งหน่วยงานสำหรับงานพิมพ์ดิจิตอล Thai Print on Demand ขึ้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องพิมพ์ขึ้นมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังให้บริการ Web-to-Print กับลูกค้าที่สนใจในงานพิมพ์ส่วนบุคคลและธุรกิจ

Our Intention

thaiprintondemand.com ตั้งใจที่จะเป็นผู้นำทางด้านการพิมพ์สำหรับลูกค้าทั้ง B2B และ B2C โดยการใช้เทคโนโลยี่ Web-to-Print ในการให้บริการลูกค้าและให้ทางออกทางด้านการพิมพ์แบบครบวงจร ราคายุติธรรม รวดเร็ว และมีคุณภาพ เราไม่เป็นเพียงแค่โรงพิมพ์แต่เราเป็นผู้ปรึกษาทางด้านการพิมพ์เพื่อช่วยลูกค้าทำธุรกรรมได้มากขึ้น นอกจากจะให้บริการกับองค์กรแล้ว เรายังช่วยพิมพ์งานให้กับโลกส่วนตัวของคุณด้วยระบบเทคโนโลยีแบบ On-demand printing ทำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณง่ายขึ้นและดีขึ้น ตัวอย่างงานพิมพ์เช่นนี้ได้แก่ ปฏิทิน หนังสือรูป การ์ดอวยพร นามบัตร ฯลฯ

Thai Print on Demand จะช่วยคุณและธุรกิจของคุณอยู่ตลอดเวลาและเราทำงานเพื่อคุณเหมือนดูแลงานคุณเหมือนงานของเราเอง ถ้าคุณพอใจ...เราก็พอใจเช่นกัน

Copyright@ 2013 Aksornsobhon Co., Ltd