Thai Print on Demand

Call: 02-258-5861

Request Quote

Self  Publishing

now possible

Thai Print on Demand

Top
ขั้นตอน
Print on Demand
Share

ต้องการแสดงผลงานของตนเอง  (Self-publish)

ไม่มีจำนวนขึ้นต่ำในการพิมพ์ เพียงไม่กี่เล่มก็สามารถพิมพ์ได้ เหมาะกับการแบ่งปันให้ผู้อ่านได้อ่านผลงาน หรือนำไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลใกล้ชิด หนังสือที่พิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของท่านดังนั้นสามารถตั้งราคาขายของหนังสือที่สั่งพิมพ์ตามที่ท่านต้องการ

พิมพ์ตามจำนวน...ไม่กี่เล่ม...ตามต้องการ

ตามหลักแล้ว On-demand Printing คือการพิมพ์จำนวนน้อย เร็ว และ ประหยัด แต่เดิมนั้นการพิมพ์มีคุณภาพส่วนใหญ่จะต้องพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการจัดการเริ่มต้นและต้องพิมพ์เป็นจำนวนที่มากพอสมควรเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงโดยเฉพาะงานสี ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านการพิมพ์ทำให้สามารถพิมพ์งานจำนวนที่ต้องการได้ตั้งแต่หนึ่งหน้าขึ้นไป

ประโยชน์สำคัญของ On-demand Printing คือสามารถที่จะพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการและเมื่อเวลาที่คุณต้องการ การทำเช่นนี้จะลดต้นทุนอย่างมาก และยังลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก กำลังคน พื้นที่ในการบริหารเอกสารที่พิมพ์จำนวนมากด้วย นอกจากนี้ยังป้องกันเหตุการณ์ของเอกสารที่มีข้อมูลไม่ทันสมัยอีกด้วย ทำให้ความคิดของการส่งเอกสารที่มีข้อมูลล้าสมัยนั้น...ล้าสมัยไปในทันที

หลักสำคัญที่สุดของการเลือกใช้งาน On-demand Printing คือกระแสเงินสดที่ใช้ เนื่องจากพิมพ์เป็นจำนวนน้อยทำให้ใช้เงินลงทุนในด้านการพิมพ์เอกสารน้อยไปในตัว งานพิมพ์ดั้งเดิมนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง (ไม่รวมต้นทุนในเรื่องเวลาเข้าไปด้วย) แต่การพิมพ์ On-demand Printing นั้นถึงแม้ต้นทุนต่อหน่วยจะสูงกว่าแต่จำนวนเงินนั้นใช้น้อยกว่ามาก

เมื่อพร้อมที่จะพิมพ์งานเขียนของท่าน

เมื่อท่านเขียนงานของท่านเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะพิมพ์งานกับเรา เพียงแต่สั่งงานพิมพ์ผ่านทางหน้าเวปและเตรียมงาน PDFs ที่พร้อมจะพิมพ์งานสองไฟล์ ปกสี และเนื้อในขาวดำ แล้วส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่เราโดยผ่านเวปไซด์ แผ่นซีดี อีเมล์ ฯลฯ เท่านี้คุณก็จะได้งานพิมพ์ตามต้องการอย่างรวดเร็ว ถ้าติดปัญหาหรือไฟล์งานมีปัญหาทางเราจะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้ท่านได้รับงานพิมพ์ตามต้องการในเวลาอันสั้นที่สุด นอกจากนี้เรายังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องงานพิมพ์ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานพิมพ์ของท่าน

Print on demand meets Self publishing

ด้วยความเชื่อในเรื่องการพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ (Print on Demand) ทำให้เกิดแนวความคิดในการเปิดให้บริการทำหนังสือเพื่อนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันผลงานโดยไม่ผ่านสำนักพิมพ์ มีนักเขียนจำนวนมากที่มีผลงานแต่ไม่ได้รับการตีพิมพ์และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่าน ดังนั้น Thai Print on Demand จึงเป็นแนวทางที่จะเสนอผลงานเหล่านั้น

การสั่งพิมพ์ออนไลน์ การพิมพ์ตามจำนวน และความพร้อมและประสบการณ์เรื่องพิมพ์ตามจำนวน ทำให้ความต้องการที่จะเขียนเอง...พิมพ์เอง...ขายเอง สำหรับท่านเป็นจริงขึ้นมา

Print on Demand

การที่จะได้รับการตีพิมพ์นักเขียนต้องทำการติดต่อสำนักพิมพ์เพื่อรับการพิจารณาในการจัดพิมพ์ ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธเนื่องจากทางสำนักพิมพ์ไม่รับความเสี่ยงที่จะต้องลงทุนพิมพ์จำนวนมาก ทำให้เป็นการปิดกั้นโอกาสของนักเขียนทั้งเก่าและใหม่ในการผลิตผลงานและแบ่งปันผลงานการเขียน ด้วยแนวความคิดการพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการที่สามารถพิมพ์จำนวนน้อยได้ด้วยจำนวนเงินลงทุนที่น้อย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานหนังสือได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว

Our On-demand Printing Facilities

เราเป็นรายแรกในเมืองไทยที่ใช้ระบบการพิมพ์ตามจำนวน (Print on Demand) ในการพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือนิยายของเรา ด้วยประสบการณ์ในการพิมพ์ยาวนานทำให้เรามีอุปกรณ์พร้อมที่จะรองรับงานพิมพ์ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ โบร์ชัวร์ นามบัตร ฯลฯ

นอกจากนี้ สำนักพิมพ์เพื่อนดีและสำนักพิมพ์ทรีบีส์ซึ่งดูแลนักเขียนชั้นนำของประเทศยังพิมพ์ผลงานของท่านเหล่านั้นผ่านระบบการพิมพ์ตามต้องการของเรา

Share your works

เพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานพิมพ์ของท่านด้วยตนเอง เราได้เปิดร้านหนังสือออนไลน์สำหรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์ด้วยตนเองขึ้น ร้านหนังสือออนไลน์นี้จะเป็นตลาดในการทั้งซื้อทั้งขายหนังสือพิมพ์ด้วยตนเอง

เขียนเอง...พิมพ์เอง...ขายเอง

นั่นคือการที่นักเขียนที่มีใจรักในงานเขียนสามารถที่จะแบ่งปันผลงานผ่านแนวความคิดของเรา ท่านเขียนเอง สั่งงานพิมพ์เองผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวท่านเอง ติดต่อร้านหนังสือของเราเพื่อเผยแพร่ผลงาน กำหนดราคาหนังสือด้วยตัวท่านเองพร้อมกับสร้างรายได้จากการแบ่งปันผลงานของท่าน หรือท่านสามารถหาซื้อหนังสือที่ไม่เคยมีอยู่ในท้องตลาดตามไลฟ์สไตล์ของท่านในร้านหนังสือของเรา

Copyright@ 2013 Aksornsobhon Co., Ltd