Thai Print on Demand

  • Life Style

Call: 02-258-5861

Print on Demand

Digital Printing...The New Marketing Tools

Thai Print on Demand

Request Quote

Top
On-demand Printing
Personalization

Overview

พิมพ์ตามต้องการ (On-demand Printing)

เราเป็นผู้ให้บริการการพิมพ์ดิจิตอลแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดส่งถึงคุณ ด้วยประสบการณ์ทางด้านดิจิตอลที่ยาวนานพร้อมด้วยเครื่องมือที่ครบวงจรในด้านการพิมพ์ตั้งแต่งานก่อนการพิมพ์ไปจนถึงงานหลังการพิมพ์ ทำให้เราสามารถให้บริการด้านงานพิมพ์ต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราทราบดีว่าคุณต้องการงานพิมพ์ที่ด่วนและตรงตามจำนวนที่ต้องการไม่มากไปและไม่น้อยไปซึ่งเราสามารถทำให้คุณได้ตามต้องการ เราทำงานเพื่อที่จะให้แน่ใจว่างานของคุณนั้นเหมือนกับงานของเราเอง

ธุรกิจต้องการทางออกง่ายๆ

จากเริ่มออกแบบจนถึงการจัดส่งงาน อินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องเดินทางส่งเอกสารหรือบริหารงานพิมพ์ให้ยุ่งยากเพียงมาใช้ Web-to-Print ของเรา คุณสามารถลดขั้นตอนรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก ที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่คุณสามารถจะเซฟไปได้อย่างมาก...

ไม่ใช่เพียงแค่งานพิมพ์

นอกจากจะให้บริการงานพิมพ์เต็มรูปแบบแล้วเรายังเข้าใจความต้องการของคุณรวมทั้งความสำคัญทางด้านการตลาดและการขายของคุณด้วย เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานหลักของคุณประสบความสำเร็จ เราขายมูลค่าไม่ใช่เพียงแต่กระดาษแผ่นเดียวและเราพยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างคุณกับลูกค้าลงให้สั้นที่สุด

On-demand Printing

ตามหลักแล้ว On-demand Printing คือการพิมพ์จำนวนน้อย เร็ว และ ประหยัด  แต่เดิมนั้นการพิมพ์มีคุณภาพส่วนใหญ่จะต้องพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการจัดการเริ่มต้นและต้องพิมพ์เป็นจำนวนที่มากพอสมควรเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงโดยเฉพาะงานสี ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านการพิมพ์ทำให้สามารถพิมพ์งานจำนวนที่ต้องการได้ตั้งแต่หนึ่งหน้าขึ้นไป

ประโยชน์สำคัญของ On-demand Printing คือสามารถที่จะพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการและเมื่อเวลาที่คุณต้องการ การทำเช่นนี้จะลดต้นทุนอย่างมาก และยังลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก กำลังคน พื้นที่ในการบริหารเอกสารที่พิมพ์จำนวนมากด้วย นอกจากนี้ยังป้องกันเหตุการณ์ของเอกสารที่มีข้อมูลไม่ทันสมัยอีกด้วย ทำให้ความคิดของการส่งเอกสารที่มีข้อมูลล้าสมัยนั้น...ล้าสมัยไปในทันที

หลักสำคัญที่สุดของการเลือกใช้งาน On-demand Printing คือกระแสเงินสดที่ใช้ เนื่องจากพิมพ์เป็นจำนวนน้อยทำให้ใช้เงินลงทุนในด้านการพิมพ์เอกสารน้อยไปในตัว งานพิมพ์ดั้งเดิมนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง (ไม่รวมต้นทุนในเรื่องเวลาเข้าไปด้วย) แต่การพิมพ์ On-demand Printing นั้นถึงแม้ต้นทุนต่อหน่วยจะสูงกว่าแต่จำนวนเงินนั้นใช้น้อยกว่ามาก

Personalization

Personalization Printing เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความจงรักภักดีและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าได้

Personalized เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับคุณได้อย่างไร?

  • สร้างข้อความแบบ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง ไปถึงลูกค้าของคุณ
  • ส่งข้อความที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  • ทำให้เกิดความน่าสนใจต่อข้อความที่เป็นแบบ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง
  • จากการ ส่งจำนวนมาก (Mass) มาเป็น ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Customization) และไปยังรายบุคคล (Personalization)
  • เปลี่ยนจากเมล์ขยะ เป็นเมล์ที่น่าสนใจ
  •  เพิ่มช่องทางในการโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือแม้กระทั่งให้ตรงกับตัวบุคคล
  •  สร้างความสัมพันธที่ดี์กับลูกค้า
  •  ผสมผสานกับฐานข้อมูลที่ดีจะทำให้ข้อความที่ส่งถึงลูกค้ามีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

Copyright@ 2013 Aksornsobhon Co., Ltd