Thai Print on Demand

Call: 02-258-5861

Request Quote

Thai Print on Demand

Full Services from start to end...

Top
Fast
Price
Quality

 "Give you what your customers need"

เราตั้งใจที่จะให้บริการงานพิมพ์ของแบบครบวงจรตั้งแต่ การแนะนำ การออกแบบ การพิมพ์ หลังการพิมพ์ และจัดส่ง ดังนั้นคุณสามารถจะทำให้งานพิมพ์ของคุณเสร็จและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนี้ เราจะช่วยคุณค้นหาคำตอบของการพิมพ์งานและการบริหารจัดการงานเอกสารของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราเข้าใจถึงข้อมูลของคุณซึ่งมีความสำคัญต่อลูกค้าและบริษัทของคุณ

เราแนะนำชิ้นงานพิมพ์เพื่อประโยชน์สูงสุด

เราจะทำการแนะนำงานพิมพ์ของคุณให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเราจะแนะนำให้ทำงานพิมพ์ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และในขณะเดียวกันทำให้ลูกค้าหรือผู้รับของคุณพึงพอใจที่สุด

การออกแบบ

Thai Print on Demand เน้นเรื่องการออกแบบงานเป็นพิเศษ เรามี Graphic Designer ที่รู้เรื่องงานพิมพ์ โดยเฉพาะงานพิมพ์ดิจิตอล และมีประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์ดิจิตอลเป็นเวลานาน เราลงทุนในซอฟท์แวร์เพื่อต้องการให้งานออกแบบออกมาได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพิมพ์

เครื่องพิมพ์ของเรามีทั้งระบบออฟเซ็ท และ ดิจิตอล ในส่วนของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลนั้น เรามีทั้งเครื่องขาวดำและเครื่องสี เราเลือกลงทุนในเครื่องที่สามารถพิมพ์งานที่มีคุณภาพสูงสุด ดังนั้นงานพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นงานสีหรือขาวดำจึงออกมามีคุณภาพ เที่ยงตรง และสม่ำเสมอ

หลังการพิมพ์

คุณสามารถเลือกงานเข้าเล่มได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ไสกาว เย็บมุงหลังคา เย็บมุม เจาะรู เคลือบมัน เคลือบด้าน ตัด เก็บ พับ ใส่ซอง ติดสติกเกอร์ ฯลฯ

การจัดส่ง

ในช่วงเวลานี้ Thai Print on Demand จัดส่งงานพิมพ์ถึงมือของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังให้บริการจัดส่งงานพิมพ์ไปยังลูกค้าหรือผู้รับของคุณ

 

Always meet your deadline

Fair Price...

Digital Printing...Fast turnaround time

หนึ่งในข้อดีของเครื่องพิมพ์และระบบงานพิมพ์ดิจิตอลก็คือ ความเร็ว เนื่องจากระบบดิจิตอลนั้นลดขั้นตอนก่อนการพิมพ์ได้หลายขั้นตอน ทำให้งานที่ต้องการนั้นเร็วกว่าระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท ประโยชน์ตรงนี้ทำให้เราเน้นและให้ความสำคัญกับเวลาเป็นพิเศษ ดังนั้นนอกจากความถูกต้องแล้ว เรายังเน้นถึงเวลาที่งานพิมพ์จะถึงมือของคุณด้วย

 

Digital vs Offset

ในระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทนั้น ต้องพิมพ์จำนวนมากๆ เพื่อให้ได้ราคาต่อชิ้นถูกลง แต่การคิดคำนวนราคานั้นกลับเป็นการเนิ้นถึงราคาต่อชิ้นมากกว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการพิมพ์โดยพยายามไม่นำชิ้นงานที่ไม่ได้ใช้งานมาคิดต้นทุน ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าการพิมพ์โบว์ชัวร์ 10,000 แผ่นใช้เงิน 20,000 บาท (ต่อชิ้นเท่ากับ 2 บาท) ส่วนใหญ่จะนำราคาต่อชิ้น (2 บาท) มาใช้ซึ่งข้อดีคือราคาต้นทุนต่อหน่วยเมื่อพิมพ์จำนวนมากจะถูกลงเมื่อพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (ถ้าใช้ชิ้นงานหมด) แต่สมมติว่าใช้งานพิมพ์เพียง 1,000 ชิ้น ต้นทุนต่อชิ้นจะไม่อยู่ที่ 2 บาทแล้วแต่จะอยู่ที่ 10 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมองข้ามจุดนี้ไปเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพิมพ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยี

ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทางด้านราคาและเงินลงทุน เลือกใช้ออฟเซ็ทถ้างานพิมพ์จำนวนมาก หรือเลือกใช้ดิจิตอลเมื่อต้องการชิ้นงานจำนวนน้อย (Short-run)

ในการคำนวนราคางานพิมพ์ Thai Print on Demand นั้น เราคิดราคาอย่างรอบคอบด้วยระบบจัดการงานพิมพ์ที่สามารถคำนวนราคาได้เร็ว ราคาที่ได้ออกจากระบบจะเป็นราคามาตรฐานในทุกๆครั้ง ข้อสำคัญระบบสามารถคำนวนราคาได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงาน ระบบสามารถให้ราคาใหม่ได้ทันที

 

หลักการคิดราคาทั่วไปของ Thai Print on Demand

 • ราคา Pre-Press

  •  ค่าออกแบบ (ถ้ามี)
  •  ค่าเปิดไฟล์ (Processing Files)

 • ราคา การพิมพ์

  •  ราคาต่อชิ้นจะลดลงเมื่อพิมพ์จำนวนมากขึ้น

 • ราคา หลังการพิมพ์

  •  ราคาต่อชิ้นจะลดลงเมื่อจำนวนชิ้นมากขึ้น
  •  ค่าห่อ
  •  ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

Efficiency and Quality...WEB-TO-PRINT

 

เรารู้ว่า ธุรกิจงานพิมพ์นั้นสำคัญที่สุดนอกจากราคาแล้วยังเป็นคุณภาพ คุณภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้จากระบบงานที่ดีดังนั้น Thai Print on Demand จึงได้ลงทุนเลือกระบบ Web-to-print เข้ามาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ความเร็วและความถูกต้อง) และลดขั้นตอน (ลดข้อผิดพลาดระหว่างงาน) เพิ่มความเร็ว และเสนอความสะดวกสบายให้กับคุณ

ระบบ Web-to-print ช่วย...

• ลดขั้นตอน--ซึ่งการลดขั้นตอนนี้จะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดระหว่างขั้นตอนต่างๆได้

• ลดเวลา--เมื่อลดขั้นตอนได้ก็หมายถึงลดเวลาการทำงานลง

• เพิ่มประสิทธิภาพ--การสั่งงานที่ทุกอย่างพร้อมแล้วเช่น สั่งงานจาก Template การจัดการบริหารเอกสารผ่าน Internet การสั่งงานผ่าน Job Properties และระบบ Shopping Carts และการที่ระบบสร้าง Job Tickets ให้กับทางเรา ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

• ทั้งหมดที่กล่าวมาขั้นต้นทำให้งานของคุณมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก

Copyright@ 2013 Aksornsobhon Co., Ltd